Jesteśmy wiodącą firmą branży budowlanej, realizującą kontrakty inżynieryjne z zakresu infrastruktury gazowej oraz paliwowej.

Zatrudniamy obecnie ponad 200 pracowników, w tym Inżynierów, Spawalników i Kontrolerów Jakości. 

Aplikuj i buduj razem z nami! 

JT S.A. poszukuje kandydata na stanowisko: 

Poszukujemy kandydata na stanowisko:
Kontroler jakości

Miejsce pracy: Cegłów

 

DO TWOICH ZADAŃ NALEŻEĆ BĘDZIE: 
 • Kontrola jakości prac spawalniczych, montażowych, antykorozyjnych 
 • Kontrola i ocena zgodności materiałów / robót oraz dopuszczenie do realizacji następnego etapu wykonywanych prac 
 • Ocena zgodności wykonania urządzeń ciśnieniowych oraz konstrukcji stalowych z przepisami Dyrektyw oraz przepisów krajowych  
 • Bieżąca analiza projektów, standardów technicznych, wymagań prawnych i normatywnych dotyczących wykonywanych prac    
 • Opracowywanie dokumentów służących dopuszczeniu JT S.A. do realizacji prac na realizowanych zadaniach  
 • Udział w odbiorach wykonywanych prac, próbach i testach  
 • Tworzenie dokumentacji powykonawczej  
 • Bieżąca współpraca z Kierownictwem Budowy, przedstawicielami Inwestora i Nadzoru 
OD KANDYDATA OCZEKUJEMY: 
 • Bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office  
 • Wykształcenia średniego   
 • Mile widziane doświadczenie pozyskane w trakcie realizacji budowy urządzeń ciśnieniowych / infrastruktury paliwowej, obiektu technologicznego lub konstrukcji stalowych na stanowisku: Kontroler Jakości / Technolog / Spawalnik / Inżynier Budowy / Kierownik Robót  
 • Mile widziana znajomość systemów zarządzania ISO 9001, ISO 3834-2 oraz normy PN-EN 1090  
 • Mile widziane uprawnienia w jednej z metod badań nieniszczących np. VT-2, PT-2  
 • Mile widziana znajomość programu AUTO-CAD  
 • Mile widziana znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym  
 • Otwartości na zdobywanie nowych umiejętności i naukę 
 • Bardzo dobrej organizacji pracy własnej, zaangażowania w wykonywane obowiązki  
 • Dokładności, cierpliwości, skrupulatności i terminowości w realizacji działań 
 • Wysokich umiejętności interpersonalnych i komunikatywności 
 • Prawa jazdy kat. B  
 • Motywacji do pracy 
 • Gotowości do wyjazdów  
 • Miejscem wykonywania pracy jest miejscowość Cegłów oraz sporadyczna współpraca na innych prowadzonych budowach na terenie całego kraju 
OFERUJEMY: 
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę  
 • Dodatkowy system premiowy 
 • Przyjazną atmosferę pracy oraz wsparcie członków zespołu na starcie ścieżki zawodowej  
 • Możliwość rozwoju zawodowego w tym zdobywanie uprawnień i certyfikatów (m.in.: badań nieniszczących, Międzynarodowego i Europejskiego Inżyniera / Technologa Spawalnika, zarządzania projektami, auditora systemów jakości itd. )  
 • Różnorodność zadań i interesujące wyzwania zawodowe  
 • Opiekę medyczną w prywatnej placówce
 • Dofinansowanie karty sportowej 
 • Możliwość skorzystania z ubezpieczenia na życie
 • Pracę w stabilnej firmie z wieloletnią tradycją 
Prosimy o dopisanie klauzuli:
Zgodnie z art.6 ust. lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji. Zostałem poinformowany o moich prawach w związku z przetwarzaniem moich danych.

INFORMACJA DLA KANDYDATA
Realizując obowiązek informacyjny zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), Dz.Urz. UE L119 z 04.05.2016 r. („RODO”), zawiadamiamy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest JT S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: 03-044 Warszawa, ul. Płochocińska 111), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000576198, NIP: 779-22-98-897, REGON: 300454878.
1. W spółce został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@jtsa.pl lub pisząc na adres korespondencyjny spółki.
2. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2. lit. a RODO).
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym, w związku z naborem na stanowisko Kontroler jakości.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą członkowie Komisji Rekrutacyjnej powołanej przez Administratora.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji procesu rekrutacyjnego lub do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych. Niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji, Pani/Pana dane zostaną komisyjnie zniszczone, za wyjątkiem następujących sytuacji:
  1. zostanie Pani/Pan wyłoniona(y) do zatrudnienia,
  2. zwróci się Pani/Pan z wnioskiem o zwrot dokumentów aplikacyjnych, najpóźniej w dniu ogłoszenia wyników naboru przez Administratora.
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych na podstawie dobrowolnej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. 
8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w JT S.A. Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Pana/Pani dane nie będą profilowane, oraz nie będą objęte procesem automatycznego podejmowania decyzji. Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany lub częściowo zautomatyzowany (Przez systemy informatyczne wspomagające pracę spółki).

Najnowsze ogłoszenia

  Publikacja: dzisiaj

  Malax

  dolnośląskie / Świdnica, ul. Wałbrzyska 2B

  Tworzenie kosztorysów. Analiza projektów budowlanych, wycen. Odczytywanie dokumentów budowlanych. Znajomość programów Autocad oraz Excela....

  Publikacja: dzisiaj

  STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.

  lubuskie / Zielona Góra

  Zadania przygotowanie i analiza dokumentacji budowy przygotowanie wystąpień o odbiór robót, zestawień oraz raportów w zakresie w wykonanych robót...

  Publikacja: dzisiaj

  STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.

  śląskie / Katowice

  Zadania przygotowanie i prowadzenie dokumentacji kontraktowej będącej wsparciem Kierownika budów wsparcie techniczne Kierowników budów w zakresie...