Komputer w pracy kierownika budowy to podstawa, jednak równie ważnym elementem tej pracy jest mobilność i częste odwiedzanie inwestycji. Praca kierownika budowy, to głównie praca z dokumentami, za biurkiem. Jednak kierownik budowy to także osoba pracująca w terenie, a konkretnie na placu budowy. Nadzorować on winien wszelkie prace budowlane i reagować na nieścisłości, jak również dozorować wykorzystanie poszczególnych rozwiązań technologicznych.

Kierownik budowy to też budowlaniec, bardzo często wywodzący się z najniższych rangą pracowników, pomocników budowlanych. Dzięki swemu doświadczeniu budowlanemu posiada on wiedzę dotyczącą praktycznej strony inwestycji, nie tylko procedur i instrukcji, jakich powinien przestrzegać. To bardzo ciekawa praca, aczkolwiek ciężka, zobowiązująca, odpowiedzialna, wymagająca dyspozycyjności. Nierzadko obecność kierownika budowy jest niezbędna niezależnie od pory dnia, czy tego, czy jest w danej chwili święto, dzień wolny od pracy itp. to także praca wymagająca bycia na bieżąco z pracownikami.