Praca na budowie jest ciężka fizycznie, ale nie tylko. Również w zakresie decyzji architektonicznych, organizacji pracy i użycia poszczególnych technologii bywa mecząca. Czasem praca to coś więcej, niż wykonywanie rutynowych czynności.

W pracy na stanowisku kierowniczym wymagane jest podejmowanie decyzji, często bardzo szybko. Wszelkie zmiany w projekcie, jak i w planie budowy podlegają aprobacie kierownika budowy. To ogromny ciężar odpowiedzialności.

Często nawet kosmetyczne zmiany w inwestycji mogą wpływać na efekt końcowy, a zwłaszcza bezpieczeństwo budowy, tak do jej ukończenia jak i po jej zakończeniu. Jakość, trwałość budownictwa i jego bezpieczeństwo, winny mieć pierwszorzędne znaczenie. To priorytet dla kierownika.

Nie oznacza to jednak, iż kierownik budowy musi być zdany tylko na siebie i swoją wiedzę, bowiem może korzystać z konsultacji innych specjalistów i osób biegłych w wybranych tematach. Zespół doradczy i rozmowa z pracownikami winny być podstawą w pracy kierownika. W końcu to tylko człowiek i mylić się może, a dzięki współpracy z zespołem specjalistów można uniknąć przestojów, błędów i złych decyzji.