Jesteśmy wiodącą firmą branży budowlanej, realizującą kontrakty inżynieryjne z zakresu infrastruktury gazowej, paliwowej i wodno-kanalizacyjnej. Zatrudniamy obecnie ponad 200 pracowników, w tym Inżynierów, Spawalników i Kontrolerów Jakości.
Aplikuj i buduj razem z nami!
 
Poszukujemy kandydata na stanowisko:
Poszukujemy kandydata na stanowisko:
Młodszy Inżynier / Inżynier Budowy

Poszukujemy osoby dostępnej do pracy w Warszawie oraz na terenie pozostałych inwestycji.

 
DO TWOICH ZADAŃ NALEŻEĆ BĘDZIE:
 • Bieżąca analiza projektów, standardów technicznych, wymagań prawnych i normatywnych, dotyczących wykonywanych prac
 • Kontrola i rozliczanie czasu pracy ludzi i sprzętu własnego lub/i podwykonawców
 • Kontrola poprawności i terminowości wykonywanych prac oraz ich odbiór
 • Uczestniczenie w opracowywaniu planu potrzeb materiałowych, sprzętowych, kadrowych dla realizowanych zadań
 • Nadzorowanie zużycia materiałów zgodnie z limitem materiałowym i budżetem budowy
 • Raportowanie do Kierownika Budowy/Robót zaawansowania prac z nadzorowanych odcinków robót
 • Tworzenie dokumentacji powykonawczej
 • Uczestnictwo w przygotowywaniu wycen projektów na etapie przetargowym
OD KANDYDATA OCZEKUJEMY:
 • Wykształcenia wyższego kierunkowego (inżynieria środowiska/inżynieria wod. Kan/ gazownictwo/budownictwo, energetyka)-oferta również skierowana do studentów ostatniego roku
 • znajomość MS Office
 • Mile widziana znajomość programu AUTO CAD
 • Otwartości na zdobywanie nowych umiejętności i naukę
 • Prawo jazdy kat. B
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację
 • Miejscem wykonywania pracy jest miejscowość Warszawa oraz prowadzone budowy na terenie całego kraju
OFERUJEMY:
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Dodatkowy system premiowy
 • Dostęp do strefy kursów umożliwiającej podniesienie kwalifikacji
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Uczestnictwo w prestiżowych projektach budowy infrastruktury gazowej
 • Przyjazną atmosferę pracy
 • Wynagrodzenie zależne od posiadanej wiedzy, doświadczenia i umiejętności
 • Pokrycie kosztów zakwaterowania w trakcie pobytu na zorganizowanych budowach
 • Pracę w stabilnej, dynamicznie rozwijającej się firmie i pewnego pracodawcę
 • Opiekę medyczną w prywatnej placówce
 • Dofinansowanie do karty sportowej
 • Możliwość skorzystania z ubezpieczenia na życie
Prosimy o dopisanie klauzuli:
Zgodnie z art.6 ust. lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji. Zostałem poinformowany o moich prawach w związku z przetwarzaniem moich danych.

INFORMACJA DLA KANDYDATA
Realizując obowiązek informacyjny zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), Dz.Urz. UE L119 z 04.05.2016 r. („RODO”), zawiadamiamy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest JT S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: 03-044 Warszawa, ul. Płochocińska 111), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000576198, NIP: 779-22-98-897, REGON: 300454878.
1. W spółce został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@jtsa.pl lub pisząc na adres korespondencyjny spółki.
2. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2. lit. a RODO).
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym, w związku z naborem na stanowisko Młodszy Inżynier / Inżynier Budowy.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą członkowie Komisji Rekrutacyjnej powołanej przez Administratora.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji procesu rekrutacyjnego lub do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych. Niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji, Pani/Pana dane zostaną komisyjnie zniszczone, za wyjątkiem następujących sytuacji:
  1. zostanie Pani/Pan wyłoniona(y) do zatrudnienia,
  2. zwróci się Pani/Pan z wnioskiem o zwrot dokumentów aplikacyjnych, najpóźniej w dniu ogłoszenia wyników naboru przez Administratora.
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych na podstawie dobrowolnej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. 
8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w JT S.A. Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Pana/Pani dane nie będą profilowane, oraz nie będą objęte procesem automatycznego podejmowania decyzji. Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany lub częściowo zautomatyzowany (Przez systemy informatyczne wspomagające pracę spółki).

Najnowsze ogłoszenia

  Publikacja: dzisiaj

  Przedsiębiorstwo Budowy Linii Kablowych Telkabl Sp. z o.o.

  mazowieckie / Warszawa

  praca w delegacji na terenie całego kraju kierowanie brygadą pracowników zajmujących się robotami kablowymi teletechnicznymi / elektrycznymi niskiego...

  Publikacja: dzisiaj

  Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie

  lubelskie / Krasnystaw

  przewożenie na teren budowy materiałów sypkich, obsługa wywrotki, prace budowlane Wymagania konieczne: Wykształcenie: podstawowe Uprawnienia: prawo jazdy...

  Publikacja: dzisiaj

  Powiatowy Urząd Pracy w Kamiennej Górze

  dolnośląskie / Kamienna Góra

  Murowanie i tynkowanie ścian Wymagania konieczne: Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe Wymagania inne: Badania wysokościowe