Wśród prac najcięższych fizycznie można wymienić między innymi pracę na budowie. Jednak nie każdy pracuje tam ściśle ciężko fizycznie. Operator dźwigu z pewnością ma niezbyt łatwą pracę, ale siedzącą i nie wymagającą wielkiej tężyzny fizycznej. Z kolei ten, kto nosi worki z cementem na budowie, na pewno męczy się codziennie bardzo mocno. Jest też praca kierownika budowy – kierownik jest osobą, która najwięcej chodzi po placu, nadzoruje bezpośrednio wszystkie prace, ponagla swoich pracowników, pomaga im rozwiązywać różne problemy. On również kontaktuje się ze swoimi przełożonymi, dostarczycielami materiałów, innymi ekipami budowlanymi, w związku z tym jego praca jest naprawdę odpowiedzialna. Choć nie wykonuje on najcięższych prac fizycznych, to tak naprawdę cały czas pozostaje w ruchu, a gdy trzeba – zakasuje rękawy i bierze się do roboty. Z pewnością każdy kierownik budowy wracając do domu po całym dniu pracy pada z nóg nie mniej niż szeregowi robotnicy budowlani, których praca jest mniej odpowiedzialna, a bardziej fizyczna.