Przepisy nie tylko w zakresie księgowości zmieniają się jak w kalejdoskopie, ale również prawo budowlane doznaje przeobrażeń w bardzo szybkim tempie. Zmiany dotyczące warunków zabudowy jak i pozwoleń na budowę to tylko jedne z wielu o jakich mówi się głośno, tymczasem liczą się na budowie drobiazgi i wszelki luki prawne. To sprawia, ze nie tylko szary inwestor ale i kierownik udowy musi się dokształcać. Ciężko jest dbać o bycie na bieżąco samodzielnie, kiedy wciąż jest wiele pracy i brakuje czasu. Dlatego też liczne firmy szkoleniowe oferują panele szkoleń dla kierowników budowy. Dzięki temu co pewien czas można wiedzę odświeżyć i uzupełnić o nowe przepisy i zmiany w nich. Dzięki temu nie wypadniemy z obiegu i możemy być lepszymi kierownikami niż dotychczas. Mimo kosztów warto jest inwestować w swój rozwój i kapitał wiedzy. W przypadku kierownika budowy nie są tak istotne narzędzia pracy jak wiedza zawarta w głowie. To dzięki niej możliwe jest wykonywanie tego zawodu i spanie spokojnie, bez reklamacji i gaf jakie można popełnić nie znając obowiązującego prawa.