Zespół pracowników na budowie powinien być zgrany by móc pracować szybko i efektywnie, niestety nie zawsze udaje się tak dobrać pracowników, by ci mogli się uzupełniać. Zadaniem jakie ma kierownik budowy jest nadzór nad całością a także pogodzenie podwładnych na tyle by nie szkodzili sobie i firmie oraz planom związanym z budową jakiejś inwestycji. Nie jest to łatwe, bowiem bywają rozmaite zgrzyty, niemniej autorytet kierownika budowy winien być tutaj kluczowym elementem przeważającym. Między innymi z tego powodu w rekrutacjach pracodawcy często pytają o umiejętność pracy zespołowej. Samodzielność w pracy jest pozytywna cechą, jednak równie ważna jest praca w zespole. Sam kierownik budowy musi mieć także osobista charyzmę, dzięki której miałby posłuch wśród pracowników. Im przyjemniejsza, tym praca efektywniejsza. Zgrana ekipa wzajemnie sobie pomaga, a także pracuje na wspólny sukces. Należy także wiedzieć, że to kierownik budowy w większości odpowiada osobiście przed inwestorem lub przed inna jednostką nadzorczą.