Czy po to się uczyłeś kilka lat na studiach, by teraz równo z innymi robotnikami biegać po budowie? To ważne pytanie, jakie zadają sobie młodzi inżynierowie. Fakt, faktem iż mimo wyższego wykształcenia i szerokich kompetencji, specjalistycznych kwalifikacji kierownik budowy również chodzi w terenie, po budowie, dosłownie wraz z robotnikami po placu budowy. Nie jest to tajemnicą, jeśli taka praca ci nie pasuje nie startuj w rekrutacji na kierownika budowy, bowiem praca w terenie cię nie ominie. Projekty, uzgodnienia, wizyty, inspekcje i inne prace są istotne w pracy kierownika, jednak budowa to budowa i odwiedzić ją trzeba o ile nie przebywać na niej non stop, by dopilnować prac, jej jakości, terminu realizacji, bezpieczeństwa i pozytywnej atmosfery wśród załogi. To także uprawnienia do zatrudniania i zwalniania, premiowania i karania pracowników, to także konieczność utrzymania dyscypliny i wiele innych obowiązków, które spoczywają na kierowniku budowy a nie wynikają wprost ze studiów technicznych jakie ów kierownik miał przyjemność skończyć.