Zespół pracowników budowy jest bardzo zróżnicowany, składają się na niego zarówno pracownicy ogólnobudowlani, jak i specjaliści projektanci, zbrojarze, tynkarze, stolarze itd. Opanowanie wszystkich łącznie jest co najmniej trudne ale leży w gestii kierownika budowy, który sprawuje nadzór nad inwestycją budowlaną. Kierowanie zespołem pracowników wymaga przemyślanych działań, jk również posiadania wiedzy. Psychologia biznesu pomaga w prowadzeniu zespołu. Przyda się także na budowie. Kierownik zespołu winien umieć zarządzać pracą na budowie, nadzorować projekty i kontrolować postęp pracy. Do tego wymagana jest odpowiednia wiedza przedmiotowa, ale i z zakresu zarządzania, w tym zasobami ludzkimi. Pracownicy winni mieć respekt przed kierownikiem, ale zarazem winni wykonywać swoją prace bez zarzutu. Podstawą jest jasność wydawanych poleceń służbowych jak i znajomość własnych kompetencji, ich zakresu. Kierownik winien umieć delegować pracę, na tyle by mógł swobodnie wykonywać swoją pracę. Potrzebne ku temu jest zaufanie do pracownik i rozeznanie w jego słabych i mocnych stronach.