Kiedy na placu budowy znajduje się kilka ekip podwykonawczych muszą one ze sobą w odpowiedni sposób współpracować. Współistnienie kilku podwykonawców na terenie budowanego obiektu koordynuje kierownik budowy w zakresie wykonywanych prac oraz w zakresie przepisów BHP. W polskim prawie istnieje bowiem przepis że na każdej budowie musi być koordynator Bhp, a nowe przepisy mówią ze jest nim właśnie kierownik budowy. Jego zadaniem jest takie rozplanowanie prac ekip podwykonawczych aby nie powodować konfliktów oraz aby prace przebiegały sprawnie. Koordynowanie bhp polega tym, iż kierownik budowy ma zadbać o kontakt z każdym pracownikiem na placu budowy, przekazać instrukcje bhp oraz je egzekwować w należyty sposób. Podejmuje on działania mające na celu wprowadzenie odpowiednich środków przez generalnych wykonawców, osób pracujących na zasadach jednoosobowej działalności gospodarczej oraz podwykonawców. Kierownik budowy jako koordynator bhp ma pomóc współpracować wszystkim znajdującym się na placu budowy.