Branża budowlana jest ciężka. Nie tylko dla właścicieli firm budowlanych ale również dla pracowników. Nie ma tutaj łatwej drogi kariery. Aby objąć kierownicze stanowisko w firmie lub zostać kierownikiem budowy trzeba dużego doświadczenia, wiedzy i umiejętności. Osoba zatrudniona jako kierownik budowymusi ukończyć studia wyższe w zakresie np. architektury czy budownictwa. Niezbędne jest posiadanie odpowiednich uprawnień wydawanych przez organ samorządu zawodowego. Warunkiem uzyskania takich uprawnień jest zdanie egzaminu ze znajomości procesów budowlanych oraz umiejętność praktycznego zastosowania wiedzy technicznej. Dodatkowo osoba ta musi posiadać trzyletnie praktyki na budowie. Całość wykształcenia oraz ukończenie szkoleń, podparte doświadczeniem zawodowym daje nam możliwość objęcia stanowiska kierownika budowy. Jak widać stanowisko to jest bardzo wymagające i potrzebne są odpowiednie kwalifikacje oraz spełnienie odpowiednich wymogów prawnych.