Obecnie obserwujemy duże poruszenie w budownictwie. Deweloperzy budują coraz to nowe osiedla mieszkalne, hotele i inne budynki użytkowe. Widzimy pracowników budowlanych pracujących w pocie czoła. Nad pracownikami i przebiegiem prac budowlanych na danym obiekcie czuwa kierownik budowy. Jest to osoba zarządzająca procesem realizacji robót budowlanych. Do jej podstawowych obowiązków należą prowadzenie dokumentacji budowy, realizacja zleceń wpisanych do dziennika budowy, zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu, zorganizowanie budowy oraz kierowanie budową obiektu w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę. Kierownik jest także odpowiedzialny za kontakt z inwestorem oraz podwykonawcami. Kierownik pilnuje również pracowników budowy, aby przestrzegali przepisów BHP oraz pilnowali kwestii bezpieczeństwa. Podczas robót budowlanych, zwłaszcza na wysokości nie łatwo jest o wypadek. Podsumowują kierownik budowy jest odpowiedzialny za cały przebieg prac na budowie obiektu.