Taka osoba jak kierownik budowy musi znać się kompleksowo na całym problemie budownictwa. Zazwyczaj jest to osoba która skończyła studia inżynierskie z zakresu budownictwa choć o rożnych specjalizacjach. Może to jednak być przysłowiowy praktyk, który otrzymał od samorządu zawodowego inżynierów budownictwa uprawnienia. Oczywiście osoby z tej drugiej grupy zazwyczaj pełnia role nadzorcze na mniejszych budowach na przykład na budowach domów jednorodzinnych. Należy jednak wiedzieć, że na wszelkich inwestycjach budowlanych musi być zamontowana także tablica informacyjna. Mu być na niej napisane przede wszystkim co jest budowane, kto jest inwestorem oraz wypisana personalnie osoba kierownika budowy. Poza tym architekt, lub firma projektowa powinna także widnieć na tej tablicy. Powinna być ona koloru żółtego oraz zawierać podstawowe informacje z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Tablica musi być zamocowana w ten sposób by osoby z zewnątrz mogły się dowiedzieć o inwestycji, zazwyczaj wisi ona przy głównym wejściu na budowę.