Studia na kierunku budownictwo pozwalają ukończyć uczelnię wyższą z tytułem inżyniera budownictwa. Te uprawnienia są bardzo ważne, ponieważ świadczą one o zdobyciu pewnej wiedzy i umiejętności. Po tych studiach możliwa jest praca kierownika budowy w jednej z firm budowlanych, które zatrudnia się do budowy osiedli, mostów, autostrad i innych budowli. Kierownikiem budowy nie można zostać z przypadku, ani dzięki wieloletniej pracy w charakterze murarza. Może nim zostać wyłącznie osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów wyższych. Wynika to stąd, że praca kierownika wymaga pewnej ścisłej wiedzy technicznej, która możliwa jest do zdobycia jedynie poprzez książki i pilną naukę. Choć pracując na budowie można zdobyć wiele cennych umiejętności i doświadczenia zawodowego, to jednak wiedza książkowa jest potrzebna na przykład do tego, by umieć obliczać nośność stropów. Pewnych rzeczy nie da się nauczyć tylko poprzez powtarzanie pewnych czynności, jak to się odbywa w przypadku wiedzy praktycznej w budowlance.