Praca na budowie to praca typowo hierarchiczna – są najniżsi szczeblem pracownicy, których zadaniem jest jedynie przynoszenie, podawanie lub wykonywanie najprostszych, a najbardziej uciążliwych prac. Są doświadczeni robotnicy, którzy mają fach w ręku, specjalizują się w czymś konkretnym, i w związku z tym wykonują te bardziej skomplikowane prace na budowie. Jest też praca kierownika budowy, który nadzoruje pracę wszystkich poszczególnych pracowników. Choć jego zawód polega głównie na nadzorowaniu, wcale nie ma on łatwego zadania. Wymogiem koniecznym do bycia kierownikiem budowy jest ukończenie studiów na kierunku budownictwo lub policealnej szkoły budowlanej. Istotne jest, by kierownik posiadał również wiedzę teoretyczną dotyczącą projektów, prawa budowlanego i tym podobnych. Choć jego zadaniem jest jedynie dbanie o to, by podczas budowy wykonywać ściśle instrukcje określone w projekcie i wytycznych, to musi on umieć te wytyczne odczytać, a sposób w jaki ten plan zostanie wykonany – pozostawia się właśnie jemu.