Praca na budowie wymaga ścisłej synchronizacji wielu specjalistów i pracowników fizycznych. Musi nimi ktoś zarządzać, i musi to być osoba, która doskonale zna klimat budowy, nie tylko w teorii, ale i w praktyce.

Zazwyczaj praca kierownika budowy polega na kontrolowaniu postępów prac, przydzielaniu ekipie budowlanej konkretnych zadań, a także wyjaśnianiu i rozwiązywaniu bieżących problemów, na przykład opóźnień z dostawą materiałów, błędów w projekcie i tym podobnych.

Na kierowniku budowy spoczywa ogromna odpowiedzialność nie tyle za efekt finalny budowy, ile za skończenie wszystkich założonych prac w terminie. Kierownik budowy musi kontrolować, czy robotnicy wykonują przydzielone im zadania w odpowiedni sposób i w odpowiednim tempie. Musi sprawdzać, czy postępy prac idą zgodnie z projektem, bardzo często oznacza to również dokonywanie drobnych zmian i podejmowanie szybkich decyzji. Jest to praca bardzo odpowiedzialna, często o nienormowanym czasie pracy.

Kierownik musi być obecny na budowie od rana do wieczora, dlatego często kierowników jednej budowy jest dwóch lub trzech i wymieniają się oni obowiązkami. Ważne jest, aby podczas wszelkich prac na budowie był obecny przynajmniej jeden przełożony, do którego można się zwrócić z każdym problemem.