Elastyczny grafik pracy to zupełnie coś innego niżeli nienormowany czas pracy, który bazuje na kilkunastu godzinach pracy każdego dnia. Zwykle kadra zarządzająca pracuje w trybie pracy bez ustalonych godzin początku i końca dniówki. Ma to swoje plusy i minusy. Wielu osobom wydaje się, że kierownik budowy pracuje zaledwie osiem godzin w ciągu dnia, przez piec dni w tygodniu, tymczasem tak nie jest. Zdecydowana większość kierowników budowy pracuje po kilkanaście godzin w ciągu dnia, często w delegacji a co więcej nie brakuje wizyt na budowie weekendy, czy też pracy papierkowej wieczorami. W dużej mierze praca kierownika to praca z dokumentami, jednakże nie jest to praca bezmyślna,a wymagająca wiedzy z zakresu budownictwa, nie tylko zarządzania. Organizując sobie każdą wolną chwilę można usprawnić prace na budowie, jednak wielu rzeczy nie da się zaplanować i przewidzieć. Często powodem takich sytuacji nieprzewidzianych jest natura, pogoda, wypadek, które krzyżują plan kierownikowi, nawet najbardziej rzeczowemu i skrupulatnie przewidującemu różne scenariusze.