Oprócz nadzoru nad przebiegiem prac budowlanych, na kierowniku budowy spoczywa duża odpowiedzialność za inne czynności. Odpowiedzialność tą reguluje ustawa o Prawie Budowlanym. Ustawa wyróżnia iż w procesie budowlanym biorą udział następujący uczestnicy: inwestor, inspektor nadzoru budowlanego, projektant oraz kierownik budowy lub kierownik robót. Jednak to na kierowniku budowy spoczywa największa odpowiedzialność spośród wyżej wymienionych. Zgodnie z Art 22 ustawy Prawo budowlane od[powiada on za szereg czynności m. in. : zabezpieczenie placu budowy, oznaczenie terenu inwestycji tablicą informacyjną, przekazywanie dokumentacji budowlanej, nadzór nad prowadzonymi pracami itd. Kwestii jest naprawdę sporo i dochodzi do tego wszelkiego rodzaju dokumentacja związana z budową obiektu. Jak widać obowiązków jest naprawdę spora i nie jest to odpowiedzialność tylko przed inwestorem ale również odpowiedzialność regulowana przez prawo. Kierownik budowy musi wszystkiego dopilnować.