Każdemu wydaje się, że praca kierownika to chodzenie w garniturze i wydawanie poleceń. W dużej mierze tak jest, ale w branży budowlanej akurat garnitur i krawat nie są najlepszym rozwiązaniem. Wszystko dlatego, że kierownik budowy Tychy często musi nadzorować na bieżąco różne prace budowlane, bywa na miejscu budowy, a więc nosi kask i kombinezon, często nie odróżniając się wyglądem od swoich podwładnych. Dlatego właśnie kierownik budowy powinien wzbudzać respekt nie wyglądem i garniturem, ale swoja postawą i zachowaniem. Kierownik na budowie w dużej mierze wykonuje pracę umysłową, ale często w warunkach typowo fizycznych, niesprzyjających. I tak na przykład pospisuje różne papiery w biegu, wprost na placu budowy, wydaje różne zarządzenia przekrzykując pracę betoniarki. Choć nie biega raczej po rusztowaniach, to może mu się zdarzyć wykonać jakąś pracę fizyczną, gdy jest potrzebna pomoc. Dlatego właśnie praca kierownika budowy jest tak ciekawa i pełna wyzwań, każdego dnia dzieje się w niej coś zupełnie innego.