Na budowie występuje zawsze hierarchia dotycząca stanowisk pracy i ich ważności. Jedną z ważniejszych osób na budowie jest kierownik budowy, bez którego niemożliwe byłoby rozpoczęcie jakichkolwiek prac. Zwykle jest to osoba o odpowiednim wykształceniu, posiadająca zarówno doświadczenie praktyczne w pracy na budowie, jak i wiedzę teoretyczną, która jest niezbędna przy odczytywaniu planów i projektów i wykonywania prac zgodnie z wytycznymi. Niełatwa jest praca kierownika budowy, jednak jest dość dobrze opłacana, dlatego też wielu młodych mężczyzn z odpowiednim wykształceniem decyduje się szukać pracy w różnych firmach budowlanych, oferujących stanowisko kierownika budowy. Jest to jednak praca bardzo odpowiedzialna, a zatem nie dla każdego – nie sprawdzą się w niej osoby, które nie mają zdolności przywódczych lub nie są w stanie wykonać w stu procentach powierzanego im zadania – bo w pracy zawodowej to one będą musiały kontrolować wykonywanie przez innych planu w stu procentach.