Budując dom często nie mamy pojęcia o rozmaitych sprawach. Jeśli budowę prowadzimy kolejną jest już lepiej, jednak to nie my powinniśmy znać się na prawie budowlanym i sztuce budowlanej ale kierownik budowy, który posiada zarówno odpowiednia wiedzę z tej dziedziny jak też certyfikat, uprawnienia do wykonywania zawody. Branża budowlana jest wciąż oblegana, bowiem wzrost gospodarczy przyczynia się do powstawania nowych domów, osiedli, hal przemysłowych i obiektów użyteczności publicznej, w tym dróg. Niemniej kierownikiem budowy nie każdy może zostać. To zupełnie inna praca niż praca budowlańca, jakim zostać może faktycznie każdy kto ma nieco siły i chęci do pracy fizycznej. W przypadku kierownika budowy istotna jest szeroka wiedza, doświadczenie oraz liczne umiejętności zarządzania, oceny ryzyka i sytuacji. Wskazana jest znajomość materiałoznawstwa oraz nowoczesnych technik budowy i wykończenia inwestycji budowlanych. Ponadto kierownik winien być odpowiedzialny i rzetelny oraz terminowy.