Jako kierownik na budowie zacząłem w końcu spełniać się zawodowo. W końcu nie byłem już przeciętnym wykonawcą robót budowlanych, który słucha tylko poleceń i wykonuje…