>Po połączeniu naszego kraju z innymi krajami europejskimi w znanej nam unii większość dokumentów, pozwoleń na pracę oraz wymaganych kwalifikacji została ujednolicona tak, aby pracownicy z Polski nie mieli problemu w trakcie zatrudnienia się poza granicami kraju. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej kierownik budowy ma takie same uprawnienia w każdym państwie członkowskim. Dzięki temu mogłem podjąć pracę przy ogromnych inwestycjach w Wielkiej Brytanii, gdzie jedna niewielka budowa przynosi dochód niemalże roczny, w porównaniu do pełnienia tej funkcji w ojczyźnie. Zadania jakie wykonuję zagranicą są równie odpowiedzialne i wymagają doświadczenia oraz wiedzy, a wynagrodzenie wprost proporcjonalnie rośnie do trudów tego stanowiska. Zatrudniając się przy większej inwestycji wreszcie zdobyłem środki finansowe na kierowanie budową własnego domu. Być może szewce bez butów chodzi, ale kierownik budowy ma zarówno buty, jak i możliwości inwestowania we własne nieruchomości. Oczywiście o ile nie boi się wyzwań i podejmuje pracę tam, gdzie lepiej płacą.