By zostać kierownikiem budowy nie wystarczy skończyć studiów na kierunku budownictwa. Owszem to przepustka do zawodu, jednak ceniony kierownik budowy winien wywodzić się z robotników budowlanych. Wiedząc jak wygląda praca na budowie od podstaw, od najniższego stanowiska po kierownicze.

Dzięki temu kierownik ma większą wiedzę, doświadczenie które pomaga podejmować decyzje, planować pracę i zrozumieć ewentualne trudności, problemy wynikające czy to z pogody, czy błędu ludzkiego. W przypadku wiedzy wyłącznie teoretycznej bywa z tym różnie.

Często pracownicy nie są rozumiani lub też obarcza się ich zadaniami nie do wykonania w danym czasie. Ponadto kierownik budowy odpowiedzialny jest za termin wykonania inwestycji i jej jakość. Dzięki wiedzy może przewidzieć skutki swoich decyzji, konsekwencje prac niezgodnych z projektem czy sztuką budowlaną. To istotne cechy, dzięki jakim kierownik ma szansę awansować, zyskać większą ilość zainteresowanych jego usługami klientów. To zaś przekłada się na zarobki kierownika i możliwości rozwoju zawodowego.